Начало » Членове

Членове

Членовете на асоциацията са редовни, асоциирани и почетни.

Редовни членове на асоциацията могат да бъдат български и чуждестранни продължително пребиваващи в страната физически лица с професионална квалификация “ерготерапевт”, удостоверена с диплома за висше образование, които са съгласни да работят за постигане целите на асоциацията.

Асоциирани членове могат да бъдат организации, студенти или други професионалисти, които са преминали един или повече модули по ерготерапия или желаят да участват активно в осъществяване на целите на асоциацията.

Почетни членове на асоциацията са български и чуждестранни лица с особени заслуги в развитието на ерготерапията в България.

Приемането на нови членове се извършва въз основа на подадено до Управителния съвет заявление:

   Заявление за членство

 

Всеки член може да се запознае подробно с Устава на АБЕТ, като го поиска на адрес: office@abet-bg.org

Регистрационен № ПЪЛНОПРАВНИ ЧЛЕНОВЕ
Р0001 Лилия Тодорова
Р0002 Петя Минчева
Р0010 Елица Великова
Р0020 Мартин Грозев
Р0021 Фатме Люскова
Р0022 Милица Иванова
Р0023 Руждие Салиева
Р0026 Богомила Харалампиева
Р0027 Моника Драганова
Р0028 Мюжде Йозай
Р0030 Венцислав Николов
Р0035 Йоана Негрова
Р0037 Александра Рибарова-Димитрова
Р0038 Маргарита Аспарухова-Кандиларова
Р0045 Десислава Ночева
Р0046 Екатерина Митова
Р0047 Петър Лазаров
Р0048 Теодора Стойкова
Р0049 Ивелина Георгиева
Р0050 Екатерина Петрова
Р0051 Михаил Михайлов
Р0052 Нермин Раимова
Р0059 Емилия Тодорова
Р0060 Руслана Анастасова
Р0062 Александра Андреева
Р0063 Виктория Василева
Р0065 Мина Енева
Р0066 Павел Петров
Р0067 Ралица Рачева
Р0068 Росица Кралева
Р0072 Анна Бисет
Р0073 Андреас Андреу
Р0074 Вероника Илиева
Р0075 Виктория Иванова
Р0076 Владислава Дончева
Р0077 Дияна Йорданова
Р0078 Зейнур Раимов
Р0079 Ивелина Петкова
Р0080 Илияна Добрева
Р0081 Йорданка Василева
Р0082 Катина Василева
Р0083 Кристин Негенцова
Р0084 Мариос Лазару
Р0085 Нурхан Осман
Р0086 Таня Шуманова
Р0087 Десислава Топорова
Р0088 Соня Ненчева
Р0089 Мерсин Мехмедов
Р0090 Фатме Ердинч
Р0091 Васил Василев
Р0092 Христиана Григорова
Р0093 Свилена Дамянова
Р0094 Вероника Гвоздева
Р0095 Павлина Тодорова
Р0096 Мадлен Ефтимова
Р0097 Меглена Арнаудова
Р0098 Христина Вълова
Р0099 Цветомир Цветанов
Р0100 Теодора Александрова-Пъшева
Р0101 Петя Митева
Р0102 Полина Андонова
Р0103 Албена Уей
Р0104
Антония Иванова

 

Адрес по регистрация:

гр. Русе, ул. „Константин Иречек“ №15

За контакти

(+359) 884 045 994

Изпрати съобщение

office@abet-bg.org

Уеб сайт изработка и поддръжка от ЕДОМС ЕООД