Денис Панджаров | гр. Русе

DenisPandjarov
  • Пълноправен член на АБЕТ
  • Випуск 2014
  • Работи в Дневен център за деца с увреждания – седмична грижа 2 от 2014
  • Работи в ЦПЗ Русе от 2014

За кореспонденция:

0878 244 127
Дневен център за деца с увреждания – седмична грижа 2, гр. Русе
ЦПЗ Русе, гр. Русе
Вижте още:
  • Ерготерапевти