Иван Петров | гр. Русе

q32yh
  • Пълноправен член на АБЕТ от 2014г.
  • Придобита ОКС "Бакалавър" Ерготерапия - 2014г.

Работи в ДЦДМУУ към Русенска Асоциация за лица с интелектуални затруднения (РАЛИЗ) гр. Русе от 02.2015г

За кореспонденция:

служебен номер: 0899 126 171
ivan.petrov.isp@gmail.com
Дневен център за деца и младежи с умствени увреждания РАЛИЗ, гр. Русе
Вижте още:
  • Ерготерапевти