Десислава Ночева | гр.Варна

  • Пълноправен член на АБЕТ от 2016г.
  • Придобита степен магистър ерготерапевт – ЕРГОТЕРАПИЯ В ОБЩНОСТТА- Русенски университет ,,Ангел Кънчев“ 2016г.
  • Връчена грамота от Академичното ръководство на Русенски университет ,,Ангел Кънчев“ -,,ПЪРВЕНЕЦ НА СПЕЦИАЛНОСТТА ЕРГОТЕРАПИЯ В ОБЩНОСТА“ 2016г
  • Придобита ОКС „Бакалавър“ – СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ към ВСУ университет „Черноризец Храбър“град Варна 2000г.
  • Придобита специализация – ПРИЛОЖНА СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ към ВСУ университет ,,Черноризец Храбър“ град Варна 2000г.
  • Множество придобити сертификати за участие в обучения, тренинги,семинари и конференции на многообразни теми и от различни области – позитивна психотерапия,арттерапия, работа с деца с хиперкинетични разстройства,дисфазии, дислексия ,специфични обучителни трудности,агресивно поведение,ранно детско развитие,многофакторна интелигентност,оценка и планиране на терапевтична работа,подкрепа и комуникация с родители на деца със специални нужди,аутизъм,управление икачествено предоставяне на социални услуги и др.
  • Работи като ерготерапевт,арттерапевт и социален работник в ЦСРИ ,,Ирис“ гр.Варна. Развива и частна практика в гр.Варна Паралелно участва в проекти за деца и възрастни със специални потребности.Районен председател на дружество ,,Солидарност“ към БЧК – Варна.
Вижте още:
  • Ерготерапевти