Руслана Анастасова | гр. София

  • Пълноправен член на АБЕТ от 2017г.
  • През 2012г. придобива следдипломна квалификация в специалност „Фамилно консултиране” към Нов Български Университет с водещ Златка Михова.
  • Преминава четири годишно обучение по „Музикотерапевтични подходи в психотерапията“ към Българската Асоциация по Музикотерапия на ниво Музикотерапевт, работещ под супервизия.
  • Придобита ОКС „Бакалавър“ през 2002 г. – Социални дейности към Софийски университет „Св. Климент Охридски“.
  • Придобита ОКС „Магистър” – Ерготерапия в Общността.

Description

Работи в Англо-Американското училище в София като Ресурсен специалист на деца със специфични образователни и социално-емоционални потребности, като прилага социални и ерготерапевтични практики, а също и в Семеен център към Фондация “Нашите недоносени деца”- гр. София.

За кореспонденция:

0888 677 305
ruanastasova@aas-sofia.org
Вижте още:
  • Ерготерапевти