Ангелина Ангелова | гр. Нови Пазар

  • Пълноправен член на АБЕТ от 2010г.
  • Придобита ОКС „Бакалавър“ Ерготерапия – 2010г.

Работи в ДЦДУ „Къщичката“, гр. Нови пазар от 04.2013г.

За кореспонденция:

0894 348 883
ДЦДУ "Къщичката", гр. Нови пазар
Вижте още:
  • Ерготерапевти