Десислава Христова | гр. София

  • Пълноправен член на АБЕТ
  • Придобита ОКС „Бакалавър“ Ерготерапия – 2010г.

Работи в Специализирана болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация на деца с ДЦП  „Св. София“, гр. София от 2010г.

За кореспонденция:

0899 131 633
СБДПЛРДЦП 'Св. София", гр. София
Вижте още:
  • Ерготерапевти