Елица Великова | гр. Русе

  • Член на Управителния съвет на АБЕТ

    Магистър – Ерготерапия в общността

    В периода март 2012 г. – март 2013 г.  работи в Комплекс за социални услуги за деца и семейства – гр. Русе

    От април 2013 г. е координатор в АБЕТ

За кореспонденция:

тел: 0883 334 857 / 0884 045 994
гр. Русе, ул.