Фатме Люскова | с. Медовина

  • Пълноправен член на АБЕТ
  • Випуск 2012
  • Работи в Дом за възрастни с умствена изостаналост и защитени жилища от 08.2012г.
  • Работи в ЦНСТ за лиса с интелектуални затруднения, с. Медовина по програма „Живот в общността“ към общ. Попово от 02.2014г.

За кореспонденция:

Дом за възрастни с умствена изостаналост и защитени жилища, с. Медовина
Вижте още:
  • Ерготерапевти