Лилия Тодорова | гр. Русе

  • Председател на АБЕТ
  • Делегат в Световната федерация на ерготерапевтите (WFOT)
  • Делегат в Съвета на ерготерапевтите за европейските страни (COTEC)

Работи като преподавател в Русенския университет „Ангел Кънчев”

Description

Преподавателска дейност: теоретични основи на ерготерапията, аналитични и терапевтични методи и средства, ерготерапия за социално включване, при нервни болести, за психично здраве, при лица с умствена изостаналост

През 2013 г. защитен дисертационен труд, в който е направено проучване на ефективността на Дейностната самооценка на детето като инструмент за оценка на компетентността в изпълнението и значението на дейностите при деца с физически и ментални увреждания и в неравностойно положение. Психометричните характеристики на българския вариант на Дейностната самооценка на детето се отличават със статистически достоверна степен на валидност и чувствителност, която позволява  практическото приложение на инструмента при работа с деца с увреждания и в неравностойно положение у нас.

За кореспонденция:

litod@uni-ruse.bg
Русенски университет