Мартин Грозев | гр. Русе

  • Пълноправен член на АБЕТ от 2013г. (асоцииран член от 2011г. до 2013г.)
  • Придобита ОКС „Бакалавър“ – 2013г.

Работи в ДВХФУ „Милосърдие” гр. Русе, ул.”Белмекен” № 16 – 2014г.

Работи в ДВХФУ „Милосърдие” кв. Ср. Кула, ул.”Бачо Киро” № 16. – 2014г.

Description

Придобита ОКС „Бакалавър“ Ерготерапия (Защитена дипломна работа на тема: Социално-медицински проблеми на деца с хронични заболявания, изискващи системен контрол) – 2013г.
Придобити сертификати:

  • участие в обучение по СЕНЗОРНА ИНТЕГРАЦИЯ – 2011г.
  • участие в обучение по ИНТЕРВЕНЦИЯ В УЧИЛИЩЕ БАЗИРАНА НА СЕНЗОРНАТА ИНТЕГРАЦИЯ – 2012г.
  • участие в обучение по ЕРГОТЕРАПЕВТИЧНИ СРЕДСТВА ЗА ОЦЕНКА В ПЕДИАТРИЯТА – 2013г.
  • участие в обучение по ИНДИВИДУАЛНО ПЛАНИРАНЕ НА СОЦИАЛНАТА РАБОТА В СПЕЦИАЛИЗИРАНА ИНСТИТУЦИЯ ЗА ВЪЗРАСТНИ И СТАРИ ХОРА – 2014г.

 

 

За кореспонденция:

ДВФХУ, гр. Русе
martin.ot@abv.bg
Вижте още:
  • Ерготерапевти