Михаела Тодорова | гр. Севлиево

  • Пълноправен член на АБЕТ
  • Випуск 2013
  • Магистър 2014
  • Работи в ЦНСТ Севлиево от 2014

За кореспонденция:

0886 925 833
ЦНСТ, гр. Севлиево
Вижте още:
  • Ерготерапевти