Милица Иванова | гр. Русе

  • Пълноправен член на АБЕТ от 2013г. (асоцииран член от 2011г. до 2013г.)
  • Придобита ОКС „Бакалавър“ Ерготерапия – 2013г.
  • Придобита ОКС „Магистър“ Ерготерапия в общността – 2014г.

Работи в Център за настаняване от семеен тип и Наблюдавано жилище, като алтернатива за живот в общността на хора с психични разстройства от 06.2014г.

Работи в Център за психично здраве Русе ЕООД, Звено „Вътреболнична рехабилитация” от 06.2013г.

Description

Ролята на ерготерапевта в сферата на психичното здраве е да оказва подкрепа във възстановяването на лица с психични заболявания чрез идентифициране на дейностно фокусирани цели, които допринасят за подобряване на самочувствието чрез участие в смислени дейности и работа за поддържане на независим живот. Модерни психично-здравни услуги, предоставят широка гама от услуги в общността и се фокусират върху личностните нужди  и спецификата им за извършване у дома.

Ролята на ерготерапията при психични заболявания е насочена към възстановяване на физическото и психично здраве, формиране на идентичност и удовлетворяване на социалните потребности, в т.ч. изграждане на общности, които създават условия за приобщаване на всички хора, а не само на способността на отделния индивид за по-добро приспособяване към общността. Ерготерапията формира и развива възприятията и познавателните потребности и възможности.


 

За кореспонденция:

служебен номер: 0885 909 368
ЦНСТ към ЦПЗ Русе, гр. Русе
Вижте още:
  • Ерготерапевти