Моника Драганова | гр. Русе

  • Пълноправен член на АБЕТ от 2014г.
  • Придобита ОКС „Бакалавър“ Ерготерапия – 2014г.

Работи в Дневен Център за Младежи с Уврреждания гр. Русе от 01.2015г

Вижте още:
  • Ерготерапевти