Нарин Тефик | гр. Сливо Поле

  • Пълноправен член на АБЕТ
  • Придобита ОКС „Бакалавър“ Ерготерапия – 2013г.
  • Придобита ОКС „Магистър“ Ерготерапия в общността – 2014г.

Работи в Дневен център за деца и младежи с увреждания ”РАЛИЗ” – гр.Сливо Поле от 08.2014г.

За кореспонденция:

Дневен център за деца и младежи с увреждания ”РАЛИЗ”- гр.Сливо поле.
narin_tefik@abv.bg
Вижте още:
  • Ерготерапевти