Петър Лазаров | гр. София

  • Придобита степен магистър ерготерапевт –Ерготерапия в общността.
  • Член на Управителния съвет на Национална Асоциация на Ресурсните Учители-България.

Работи като ерготерапевт в Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование-София-град. Развива и частна практика в гр. София

Description

Провежда тренинги с практическа насоченост в подкрепа работата на педагогически специалисти за работа с деца със специални образователни потребности и дейностни дефицити.

Вижте още:
  • Ерготерапевти