Петя Минчева | гр. Русе

  • Пълноправен член на АБЕТ
  • Работи в ДЦДУ-СГ към Дете и пространство от 2012

Description

  • Заместник председател на УС на АБЕТ
  • Преподавател по ерготерапия в Русенски университет „Ангел Кънчев“
  • С практически опит в областта на детската рехабилитация

За кореспонденция:

ДЦДУ-СГ към Дете и пространство, гр. Русе
Вижте още:
  • Ерготерапевти