Руждие Мехмедова | гр. Сливо Поле

  • Пълноправен член на АБЕТ
  • Придобита ОКС „Бакалавър“ Ерготерапия – 2013г.
  • Придобита ОКС „Магистър“ Ерготерапия в общността – 2014г.

Работи в ДЦДМУ „ РАЛИЗ“ гр. Сливо поле. от 10.2014г.

Description

През периодът на работа 2013-2014 в ЦСРИДС към АБЕТ и обучение по програма ОКС „Магистър“ Ерготерапия в общността – 2014г е изследвано приложението на Скалата за постигане на целите (Goal Attainment Scaling, GAS) в ерготерапевтичната практика при деца с увреждания. Най-добра квалификация в областта на сензорноинтегративния подход притежава ерготерапевтът. Той използва тестове за изследване на интеграцията на възприятията, способността за двигателно планиране, координацията око-ръка, равновесието, постуралните реакции и реакциите на очедвигателните мускули и латералитета (водещата половина на тялото).

Роля на ерготерапевта в работата с децата с увреждания е развитието, адаптирането и постигане на максимална самостоятелност в изпълнението на техните ежедневни дейности. Целта на терапевта е да подпомогне функционирането на детето в самообслужването, учебния процес и свободното време на децата и младежите.

Ерготерапията има научно доказан принос в съдействието на деца с увреждане за участието в дейностите от ежедневието.

В периода 2013 година – септември 2014 година в ЦСРИДЦ към АБЕТ.

За кореспонденция:

0883 687 047
Дневен център за деца и младежи с ментални увреждания, гр. Сливо поле
mehmedovarujdie@abv.bg
Вижте още:
  • Ерготерапевти