Теодора Стойкова | гр. Русе

  • Придобита ОКС „Бакалавър“ Ерготерапия – 2016г.

Работи в ДЦДМУУ към Русенска Асоциация за лица с интелектуални затруднения (РАЛИЗ) гр. Русе от 06.2016г

За кореспонденция:

служебен номер: 0885 346 951
Дневен център за деца и младежи с умствени увреждания РАЛИЗ, гр. Русе
Вижте още:
  • Ерготерапевти