Васил Василев | гр. Шумен

  • Пълноправен член на АБЕТ
  • Випуск 2014
  • Работи в ДЦДВХУ „Слънчев Лъч“ от 2014

За кореспонденция:

ДЦДВХУ ''Слънчев Лъч'', гр. Шумен
Вижте още:
  • Ерготерапевти