А Б Е Т

Асоциация на Българските Ерготерапевти

Асоциацията на българските ерготерапевти (АБЕТ) е учредена на 2 октомври 2010 г. в България. От май 2012 г. тя е редовен член на Съвета на ерготерапевтите за европейските страни COTEC, а от юни 2014 г. е пълноправен член и на Световната федерация на ерготерапевите WFOT.

История на асоциацията

 

Виж още

Професионална реализация

 

Виж още

Професионални задължения

 

Виж още

Ерготерапията като професия

 

Виж още

Повече за асоциацията АБЕТ

01

Визия

Асоциацията се стреми към високо качество и достъпност на ерготерапевтичните продукти и услуги за всички нуждаещи се с цел пълноценно и активно участие на хората с дейностни ограничения/ увреждания в обществения живот и подобряване качеството на техния живот чрез осигуряване на възможности за дейности в достъпна и подкрепяща среда.

02

Мисия

Асоциацията обединява усилията на ерготерапевтите в България за промоция, утвърждаване и развитие на ерготерапевтичната практика, образование и научноизследователска дейност, както и за подкрепа, защита и професионално развитие на своите членове и спазване на правата и интересите на техните потребители.

Изпрати съобщение

Онлайн форма за контакт

.

Нашите цели

Да стимулира и поддържа високи образователни, научни и професионални стандарти и творческа активност на своите членове при осъществяване на професионалната им дейност.

Да насърчава стремеж към високи професионални и научни стандарти у всички работещи в областта на ерготерапията в страната за нейното утвърждаване и развитие като наука и професия.

Да представлява и защитава интересите на професионалната общност на ерготерапевтите в Република България и се грижи за спазване на правата на своите членове и потребителите на техните услуги по съответния законен ред.

Да допринася за осигуряването на равни възможности на хората с увреждания и да защитава правото им за независим живот и социално приобщаване.

Членове

Членовете на асоциацията са редовни, асоциирани и почетни.

Редовни членове на асоциацията могат да бъдат български и чуждестранни продължително пребиваващи в страната физически лица с професионална квалификация “ерготерапевт”, удостоверена с диплома за висше образование, които са съгласни да работят за постигане целите на асоциацията.

Всеки член може да се запознае подробно с Устава на АБЕТ, като го поиска на адрес: office@abet-bg.org

Адрес по регистрация:

гр. Русе, ул. „Константин Иречек“ №15

За контакти

(+359) 884 045 994

Изпрати съобщение

office@abet-bg.org

Уеб сайт изработка и поддръжка от ЕДОМС ЕООД