Начало » За нас

За нас

Асоциацията на българските ерготерапевти (АБЕТ) е учредена на 2 октомври 2010 г. в България. От май 2012 г. тя е редовен член на Съюза на ерготерапевтите за европейските страни, а от юни 2014 г. е пълноправен член и на Световната федерация на ерготерапевите.

Визия

Асоциацията се стреми към високо качество и достъпност на ерготерапевтичните продукти и услуги за всички нуждаещи се с цел пълноценно и активно участие на хората с дейностни ограничения/ увреждания в обществения живот и подобряване качеството на техния живот чрез осигуряване на възможности за дейности в достъпна и подкрепяща среда.

Мисия

Асоциацията обединява усилията на ерготерапевтите в България за промоция, утвърждаване и развитие на ерготерапевтичната практика, образование и научноизследователска дейност, както и за подкрепа, защита и професионално развитие на своите членове и спазване на правата и интересите на техните потребители.

Цели
  1. Да стимулира и поддържа високи образователни, научни и професионални стандарти и творческа активност на своите членове при осъществяване на професионалната им дейност.
  2. Да насърчава стремеж към високи професионални и научни стандарти у всички работещи в областта на ерготерапията в страната за нейното утвърждаване и развитие като наука и професия.
  3. Да представлява и защитава интересите на професионалната общност на ерготерапевтите в Република България и се грижи за спазване на правата на своите членове и потребителите на техните услуги по съответния законен ред.
  4. Да допринася за осигуряването на равни възможности на хората с увреждания и да защитава правото им за независим живот и социално приобщаване.

Адрес по регистрация:

гр. Русе, ул. „Константин Иречек“ №15

За контакти

(+359) 884 045 994

Изпрати съобщение

office@abet-bg.org

Уеб сайт изработка и поддръжка от ЕДОМС ЕООД