Начало » История

История на асоциацията

В началото на 21 век България се оказва една от малкото страни в света и сред единичните държави в Европа, в които ерготерапивята не е позната като професия. Перспективите за нейното развитие са свързани с европейския проект Улесняване участието на млади хора с увреждания в разрастваща се Европа в периода 2003 г.- 2006 г. Благодарение на този проект през 2006 г. в Русенския университет е разкрита първата бакалавърска програма по Ерготерапия, в която през 2010 г. успешно се дипломират първите квалифицирани ерготерапевти.

Асоциацията на българските ерготерапевти (АБЕТ) е създадена на 2.10.2010 г., в деня на дипломиране на първия випуск квалифицирани ерготерапевти. От 2010 г. АБЕТ е асоцииран член на Световната федерация на ерготерапевтите (WFOT), а през 2014 г. на делегатското събрание в Йокохама, Япония, е утвърдена като редовен член. През май 2012 г. в Стоклхолм АБЕТ е приета за пълноправен член на Съвета на ерготерапевтите за европейските страни (COTEC).

Асоциацията се стреми към високо качество и достъпност на ерготерапевтичните продукти и услуги за всички нуждаещи се с цел пълноценно и активно участие на хората с дейностни ограничения/ увреждания в обществения живот и подобряване качеството на техния живот чрез осигуряване на възможности за дейности в достъпна и подкрепяща среда.

Адрес по регистрация:

гр. Русе, ул. „Константин Иречек“ №15

За контакти

(+359) 884 045 994

Изпрати съобщение

office@abet-bg.org

Уеб сайт изработка и поддръжка от ЕДОМС ЕООД