История

Ерготерапията е сравнително млада професия. Тя възниква в началото на 20 век в Америка под влиянието на зараждащите се идеи за моралните и хуманитарни принципи при лечението на психично болни и лица с умствено изоставане. Впечатляващ е фактът, че нейните основатели са авторитетни специалисти с утвърдени професии, обединени от идеята, че правилният подбор и приложение на дейности има фундаментално значение за здравето и благополучието и оказва оздравителен ефект върху индивида.

В началото на 21 век България се оказва една от малкото на брой страни в света и сред единичните държави в Европа, в които ерготерапивята не е позната като професия. Перспективите за нейното развитие са свързани с европейския проект Улесняване участието на млади хора с увреждания в разрастваща се Европа в периода 2003 г.- 2006 г. Благодарение на този проект през 2006 г. в Русенския университет е разкрита първата бакалавърска програма по Ерготерапия, в която през 2010 г. успешно се дипломират първите квалифицирани ерготерапевти.