Начало » Компетенции

Компетенции

Квалифицираният ерготерапевт е компетентен да:

  • осигурява възможност за участие в ежедневния живот чрез дейности, насърчавайки здраве и благополучие за лица с физически и психо-емоционални увреждания;
  • стимулира справедливо и приобщаващо общество, в което всички хора могат да извършват ежедневните дейности според способностите си;
  • работи в отговор на индивидуалните и обществени потребности и културни ценности, прилагайки холистичен и ориентиран към клиента подход;
  • прилага ефективно комбинация от индивидуални и групови подходи като терапия, консултиране, обучение, здравна промоция, промяна в нагласите и др.
  • работи с индививидуални и групови клиенти от всички възрастови групи, в разнообразни сфери и професионална среда;
  • утвърждава и отстоява своята професионална идентичност в мулти-дисциплинарния екип;
  • прилага креативни и иновативни решения в комплексни ситуации;
  • се отнася отговорно към собственото си професионално развитие;
  • работи съобразно международните стандарти в обучението и практиката по ерготерапия;
  • работи по етичен и ориентиран към клиента начин.

Адрес по регистрация:

гр. Русе, ул. „Константин Иречек“ №15

За контакти

(+359) 884 045 994

Изпрати съобщение

office@abet-bg.org

Уеб сайт изработка и поддръжка от ЕДОМС ЕООД