Материали

  • Parents_brochure                                                                                                  ДОВЕРИЕТО Е ВЗАИМНО! Как да заздравим терапевтичната връзка между детето и семейството и терапевта на детето

 

  • broshura_karin_dom                                                                                          Семейно-ориентиран подход в работата с деца и семейства

 

  • Parents_brochure (2)                                                                                          Детето ви става самостоятелно — как да улесните важните за него дейности (Брошура за родители)

 

  • ET_school                                                                                                              Ерготерапия в училищна среда – да преодолеем заедно бариерите