Начало » Професионална реализация

Професионална реализация

Ерготерапевтът обслужва индивидуални и групови клиенти от всички възрастови групи с широк диапазон от физически увреждания и психосоциални отклонения. Интервенцията се провежда както в индивидуална, така и в групова форма.

Ерготерапевтите работят в здравни заведения,  институции за деца и възрастни с увреждания, домове за стари хора, услуги в общността (дневни и рехабилитационни центрове, резидентни услуги и др.), в домашна среда, центрове за професионално обучение, в сферата на приобщаващото образование и интегрираната заетост, в индустриални предприятия, застрахователни компании, производство на технически помощни средства, общинската администрация, както и като консултанти, преподаватели, обучители и в частна практика.

Адрес по регистрация:

гр. Русе, ул. „Константин Иречек“ №15

За контакти

(+359) 884 045 994

Изпрати съобщение

office@abet-bg.org

Уеб сайт изработка и поддръжка от ЕДОМС ЕООД