Начало » Управителен съвет

Управителен съвет

Управителният съвет (УС) е оперативен орган за управление на асоциацията в периода между заседанията на Общото събрание, състоящ се от пет лица, които се избират за срок от четири години с възможност за преизбиране.

Заседанията на Управителния съвет се провеждат един път на три месеца и се ръководят от председателя.

Правомощия на Управителния съвет:

1.  представлява асоциацията;

2.  контролира и координира дейността на сдружението;

3.  подготвя и внася в Общото събрание отчети за дейността и проект за бюджет;

4.  провежда административната и финансова дейност;

5.  взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган;

6.  приема нови членове, които отговарят на изискванията на асоциацията.

Председател и членове на Управителния съвет

Председател: Лилия Тодорова

Заместник-председател: Петя Минчева

Други членове на Управителния съвет:

1. Елица Великова

2. Руслана Анастасова

3. Ния Генова

Управителен съвет

Руслана Анастасова

гр. София

Повече информация

София, ерготерапевтичен център
“ Ключ към всяко дете „;
0888 677 305,
ruslanaanastasova@gmail.com

Магистър ерготерапевт в център “ Ключ към всяко дете”, който предоставя услуги за деца в ранна бебешка и детска възраст, както и предучилищна и начална училищна възраст. Член на УС на Асоциацията на Българските Ерготерапевти.

Лилия Тодорова

гр. Русе

Повече информация

гр. Русе, РУ “Ангел Кънчев”, litod@uni-ruse.bg

Преподавател в специалност Ерготерапия и магистърски курс “Ерготерапия в общността”. Председател на УС на АБЕТ

Петя Минчева

гр. Русе

Повече информация

гр. Русе, РУ “Ангел Кънчев”, pmincheva@uni-ruse.bg

Преподавател в специалност Ерготерапия и магистърски курс “Ерготерапия в общността”. Член на УС на АБЕТ

Елица Великова

гр. Русе

Повече информация

гр. Русе, Център за ерготерапевтични услуги за деца и семейства към Асоциация на българските ерготерапевти (АБЕТ), office@abet-bg.org, +359884045994, +359883334857

Бакалавър и магистър ерготерапевт. Член на Управителния съвет на Асоциация на българските ерготерапевти (АБЕТ) от 2012 г. В периода март 2012 г. – март 2013 г. работи като ерготерапевт в Комплекс за социални услуги за деца и семейства – гр. Русе. От април 2013 г. до момента – координатор и ерготерапевт в Център за ерготерапевтични услуги за деца и семейства гр. Русе към АБЕТ. Асистент в специалност Ерготерапия към факултет Обществено здраве и здравни грижи на Русенски университет «Ангел Кънчев» в периода 2016 – 2020 г. Към момента преподавател по Учебна практика в областта на педиатрията.

Ния Генова

гр. Русе

Повече информация

гр. Русе,
niya83@abv.bg ,
+359894505749
Студент по Ерготерапия в бакалавърска програма към РУ „Ангел Кънчев“. Асоцииран член на УС на АБЕТ

Адрес по регистрация:

гр. Русе, ул. „Константин Иречек“ №15

За контакти

(+359) 884 045 994

Изпрати съобщение

office@abet-bg.org

Уеб сайт изработка и поддръжка от ЕДОМС ЕООД