Членове

 

Членовете на асоциацията са редовни, асоциирани и почетни.

Редовни членове на асоциацията могат да бъдат български и чуждестранни продължително пребиваващи в страната физически лица с професионална квалификация “ерготерапевт”, удостоверена с диплома за висше образование, които са съгласни да работят за постигане целите на асоциацията.

Асоциирани членове могат да бъдат организации, студенти или други професионалисти, които са преминали един или повече модули по ерготерапия или желаят да участват активно в осъществяване на целите на асоциацията.

Почетни членове на асоциацията са български и чуждестранни лица с особени заслуги в развитието на ерготерапията в България.

Приемането на нови членове се извършва въз основа на подадено до Управителния съвет заявление:

Заявление за членство

 

Всеки член може да се запознае подробно с Устава на АБЕТ, като го поиска на адрес: a_b_e_t@abv.bg